2020 / 2

6 tháng cuối năm trôi qua thật nhanh, thật sự việc viết blog với bản thân chưa phải là động cơ quan trọng nhất, tại sao.

1. Tập trung nhiều vào chuyên môn quản trị: (Quan trọng – Gấp)

 • Học thạc sĩ quản trị kinh doanh để thực hiện quá động cơ học kiến thức : giúp hiểu sâu về Quản trị học
 • Cốt lõi chính là được ứng dụng quản trị mục tiêu và tổ chức khi công ty áp dụng Tribe/Squad Model
 • Đứng chia sẻ điều đã học, đã ứng dụng và lan toả được tư duy của quản trị cho các cấp.
IMG_2547-1
OKR: Objective and Key Result

2. Tập chạy và xem đây là động cơ cho sức khoẻ : theo bài hướng dẫn nhiều hơn để nhắm mục tiêu 21K (Half-Marathon) (Quan trọng – không gấp)

cert_break-your-limit-hit-the-goal
261K cho 3 tháng
SHealth_06_48_48_721
21K

3. Tập thói quen đọc sách cho động cơ về tri thức ( trong năm 2020 danh sách đã đọc) (Quan trọng – Gấp)

 1. Một đời quản trị
 2. Ba quy luật của hiệu quả
 3. Biết hỏi mới là giỏi
 4. Sinh ra là một bản thể, đừng chết như một bản sao
 5. Kỹ năng đi trước đam mê
 6. Phi lý trí
 7. The Leadership Gap
 8. Thủ lĩnh bộ lạc
 9. Leadership
 10. Quản trị kinh doanh kiểu Jack Ma
 11. Kỷ nguyên mới của quản trị
 12. Thay đổi hay là chết
 13. Dấn thân
 14. How google works
 15. Measure what Matters
 16. Radical focus
 17. Dẫn Dắt – Lãnh Đạo Chứ Không Quản Lý

Bài học cho bản thân là gì

Luôn tích cực trong mọi hoàn cảnh

Be water, my friend

Mỗi chặn đường mỗi 6 tháng hãy hỏi 2/3 câu cho bản thân

 1. Sứ mệnh bản thân sẽ đem lại giá trị gì và cho ai?
 2. Mục tiêu ngắn hạn cần làm là gì (ứng dụng OKR) ?
 3. Biết việc mình làm (điều mình thích) phải có giá trị (chia sẻ) và đem lại cơ hội (nguồn thu nhập)

Happy new year 2021 với nhiều mục tiêu phía trước hơn

Leave a Comment