About

Hello, Mình sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, chuyên môn và công việc của mình khá nhiều giai đoạn: Product game, Product App, Product Ecommerce. Có sở thích tìm hiểu về công nghệ nhất là WordPress và thiết bị điện tử (đặc biệt là PC), ngoài ra còn cả chơi game và các bộ thể dục khác như là “chạy bộ”…

Việc tạo ra blog này cũng không gì quá mới với bản thân, nhưng lý do có blog này thì hơi buồn cười

Thích viết gì đó và đang mùa dịch phải làm việc ở nhà.

…Well, cho nên sẽ lại tìm hiểu về code tiếp tục liên quan tới WordPress, các cấu hình VPS …vâng vâng và mây mây. Tuy nhiên mục đích cuối cùng vẫn là viết cái gì đó, hoặc biết cái gì đó hay hay sẽ viết lại để chia sẻ (cho bản thân chục năm nữa đọc)

Thật ra viết tay thì chữ xấu nên phải dùng cách này !

Hi vọng, mình sẽ cố gắng giữ cái blog nhỏ này theo đúng bản chất ý tưởng mà nó được sinh ra : Tạp Bút Dạo

Sài Gòn 4/4/2020