Khi tập tọe OC PC

IMG_1480605455115

Định kỳ mỗi tuần vệ sinh máy, bữa giờ cũng chả quan tâm temperature lắm Hôm nay nhân dịp bị ăn (Watch_Dog) nên phải xem lạiCấu hìnhi5-6600K default 3.5/3.9 Mhz (OC at 4.4Mhz) / Offset mode: +0.030vRam: 16GB [email protected]ệt độ nhà: 29 độIBT 10 vòng (nắp hông mở)Setup casefans: 1×20 nóc, 2×12 trước, 1x12sau Setup … Read more