Giới thiệu máy hút bụi iRobot Roomba 890

Đây là bài mình tự quay lại năm 2018, nên toàn bộ thông tin sẽ có đầy đủ trong video.

  • Chức năng cơ bản đánh giá là đáp ứng nhu cầu “hút bụi” cho nhà, giảm thời gian phải cầm chổi quét nhiều lần.
  • Chủ động đi (có thể cấu hình từ app) và tự động về (khi gần hết pin)
  • Leo được thảm mỏng, thảm dày là không đi được.
  • Tối ưu nhất là hút tóc ! vô địch

Chi tiết video tại đây

Leave a Comment