Phạm trù đạo đức trong công việc

Chuyện kể ra thì nghe không thú vị, nhưng đây là việc ấn tượng nhiều vào cách suy nghĩ của mình trong tuần khi được xem và đọc cách ứng xử giữa con người với con người trong một tổ chức. Bản thân mình khi đó thật sự không biết giải quyết ra sao, đưa ra giải pháp thế nào cho phù hợp, tuy nhiên mình hiểu được 1 việc là tâm trạng của bạn ấy đang bị ảnh hưởng mạnh.

Đi làm chúng ta nên xem 2 phần: Quy định & chính sách (luật) và Cá nhân

Như trên hình chúng ta thấy được đối với các luật / chính sách thì chỉ có ĐÚNG | SAI

Còn với cá nhân (con người) thì sẽ là TỐT | XẤU

Và điểm giao nhau chính là đạo đức mà bản thân chúng ta nên dung hoà và tìm giải pháp cho nó, quay lại vấn đề (thực tế) phía trên mình gặp chính là 1 bạn trong nhóm thiết kế bị ép làm 1 công việc & team khác trong khi bạn không thích và bị khước từ lời từ chối điều chuyển từ chính bạn. Bản thân đã đi trao đổi với thầy dạy môn Quản trị học và mình hiểu được 1 việc.

Bản chất không có giải pháp không tối ưu trong trường hợp lưỡng nan

Các công ty tại Việt Nam chưa có làm rõ tính chất không ràng buộc từ phía nhân viên.

Nhưng, từ việc cấp quản lý họ không rạch ròi ra việc chọn giải pháp bằng cách điều chỉnh 2 thái cực thì sẽ dắt dây đến việc:

  1. Nếu bạn tiếp nhận việc thì kết quả sẽ giảm đi
  2. Nếu bạn từ chối thì sẽ mất nhân sự.

Đây là bài học mình thật sự thấy được lỗ hổng rất lớn của các bạn làm quản lý khi họ đặt nặng tư tưởng ra lệnh hơn việc thể hiện đạo đức trong môi trường công việc.

grayscale photo of sea waves
Photo by Matt Hardy on Pexels.com

Leave a Comment