Tản mạn về phim Hacksaw Ridge

Hacksaw Ridge

War never changes !!!!!!!! Và tới khi xem Hacksaw Ridge thì chúng ta sẽ càng thấy giá trị tôn giáo, con người ở thời chiến ra sao. Phim dựa trên sự kiện có thật trong World War II khi quân đội Mỹ đánh chiếm Hacksaw Ridge tại Okinawa (Nhật bản). Nhân vật chính của phim … Read more