OKR – Quản trị mục tiêu chung

The-benefits-of-OKRs

Các thông tin chia sẻ đa phần sẽ tóm tắt lại quá trình tìm hiểu, trải nghiệm. Do đó để nắm rõ những thứ căn bản thì nên đọc sách để hiểu rõ hơn Làm điều quan trọng – Measure What Matters: https://tiki.vn/lam-dieu-quan-trong-p5412667.html Radical Focus: https://www.amazon.com/Radical-Focus-Achieving-Important-Objectives-ebook/dp/B01BFKJA0Y OKR là gì ? Đây là một framework (bộ … Read more