Cho một tháng 5 trồi sụt

thang-nam3

Mùa dịch đến một cách chóng vánh như cách con người tiếp nhận nó, ban đầu chỉ là tin tức từ phía Trung Quốc rồi lan dần sang các nước châu Âu, đỉnh điểm là tại Việt nam xuất hiện các ca bệnh lây nhiễm n-covid. Điều gì tới rồi cũng sẽ tới đó chính … Read more