Đọc sách “The Leadership Gap”

384426a326e50020ce9cb59933ccab70

Được cô bạn cho mượn cuốn sách “The Leadership Gap” đọc rất thú vị, đặc biệt cho các bạn đang ở mức leader (quản lý ở mức độ nhỏ ở mặt nguồn nhân lực) Sách hay về chiều khái quát các hiện tượng ở mức cơ sở, không đề cao lý thuyết và đưa vấn … Read more