Tản mạn phim Arrival

Phim rất hình tượng hóa toàn bộ bằng ngôn ngữ Heptapod, nói đơn giản đạo diễn bộ phim muốn nhấn mạnh vấn đề là “ngôn ngữ là nền tảng của văn minh”, khi con người tiếp nhận một nền văn minh lạ lẫm nào đó từ ngoài trái đất và họ phải vật lộn với cách nào làm sao để hiểu mục đích của họ.

Khi mà dần hiểu ra ngôn ngữ của họ thì con người sẽ được một món quà đó là “thời gian”. Và thông điệp đánh đổi lại là sau 3000 năm, con người nên giúp những người ngoài hành tinh này ? (nghe có vẽ lố nhưng thật chất hiểu rộng ra là bẻ gãy thời gian điểm A và điểm B gấp lại // như cỗ máy thời gian nhỉ…ahehe)

Chính nhân vật nữ đã thấy toàn bộ câu chuyện sẽ diễn ra cho cả hành trình bản thân sau này của mình sau khi tương tác với người ngoài hành tinh bằng thứ ngôn ngữ Heptapod trên.

Phim tổng thể vừa xem vừa puzzle thì khá hay, còn xem để coi alien gấu ra sao thì bỏ qua cho phẻ !!!

– IMDb 8.2/10

Leave a Comment